Balon Viktoria

Ballon Victoria - Vernův původní románový balon

Balón Viktoria podle původního Vernova popisu měl být jakýsi hybrid mezi horkovzdušným a plynovým balonem, jak je známe dnes, nicméně v celku je jím popisovný balon technickým nesmyslem, který nelze sestrojit ani dnešními technologiemi.

Verne použil v tomto románu stejného postupu, který poté s úspěchem rozpracoval skoro v každém svém dalším díle. Použil velké množství známých a ověřitelných faktů, doplnil několika dobrými nápady a vylepšil nějakým zdánlivě supervědeckým vývodem, kterým dosáhl potřebných zázračných vlastností, a na nich postavil celou zápletku díla.

V tomto případě je to zdánlivě přesný a věrohodný popis jednotlivých částí balonu a jeho konstrukce, vzdáleně podobné dnešním roziérám, tj. balonům využívajích ke svému vztlaku kombinaci ohřátého vzduchu a lehkého plynu (vodíku či helia). Verne na to jde ale jinak. Sice také používá dvou balonu umístěných v sobě, ale nevyužívá je k oddělení dvou plynů. V obou je lehký nosný plyn (v jeho případě vodík), který lze vypouštět z obou balonů nezávisle, a především, tento plyn je ještě ohříván hořákem.

Odhlédneme-li od šíleného nápadu ohřívat plamenem vysoce výbušný vodík, především se balon měl chovat jako perpetuum mobile, neboť Doktor Fergusson, potažmo Verne hodlal rozkládat proudem z baterie vodu v nádrži na vodík a kyslík, využívat je k hoření v hořáku a celé zařízení mělo nést nejen sebe, ale i nádrže s vodou a celý zbytek balonu s posádkou. Ne každého čtenáře, obzvlášť v době, kdy byl román napsán, napadne, že když má malá baterie dodávat energii k letu balonu po dlouhé týdny, bez jiného zdroje energie (ne, kubík vody sám o sobě skutečně zdrojem energie není), asi je někde chyba.

Tím nechceme říct, že Verne je lhář a podvodník. Naopak, vymyslel si (a napsal) všechno velmi pěkně, aby mu na to pokud možno nikdo nepřišel a přitom se jeho příběh nerozpadl jak domeček z karet. Bohužel z toho ale plyne nemilý závěr, že jakýkoli pokus vzkřísit balon Viktoria podle vernova původního popisu je předem z principu odsouzen k nezdaru. A obrovský skok v technologii na tom nic nezmění. Pokud něco nedodržuje základní fyzikální zákony, žádná technologie s tím nic nezmůže.

Pokračujte nejlépe tudy: Novodobý balon Viktoria